Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika i pompa ciepła

Ulga termomodernizacyjna to specjalna preferencja podatkowa, która pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uznaje się:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej
 • Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • Zmiana źródła ciepła na źródła odnawialne
 • Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dla kogo?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub będącego w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, czy grupowej.
Z ulgi skorzystać mogą właściciele budynków, które są już zbudowane i oddane do użytku.

Co można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi rozliczymy zarówno zakupione przez nas materiały, jak i opłacone usługi. Tak więc cały poniesiony koszt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne obniży nasz podatek.
W uldze można odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na:

 • materiały budowlane, m.in.:
  • wykorzystywane do docieplenia lub zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
  • Wchodzące w skład instalacji grzewczej;
  • Wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • urządzenia, m.in.:
  • Kocioł gazowy
  • Kocioł olejow
  • Zbiornik na gaz lub olej
  • Pompa ciepła
  • instalacja fotowoltaiczną
 • usługi, związane z termomodernizacją budynku:
  • wykonanie niezbędnej dokumentacji
  • Wymiana stolarki zewnętrznej
  • Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej
  • Montaż urządzeń

Szczegółowe wydatki są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);

Jak odliczyć ulgę?

Ulgę odlicza się w zeznaniu od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  Za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

By skorzystać z ulgi podatnik powinien wypełnić PIT/O, który jest dodatkową deklaracją do zeznania PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

Kwota odliczenia od dochodu nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć, niezależnie od ilości posiadanych nieruchomości. Jednak w przypadku małżeństw mających współwłasność majątkową, wysokość ulgi się sumuje, co daje kwotę 106 tys. złotych do odliczenia.

By móc skorzystać z ulgi należy:

 1. rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
 2. kupować towary, produkty i usługi zgodne z wykazem,
 3. ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat, licząc od daty pierwszego wydatku
 4. odliczać wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT,
 5. rozliczać tylko faktycznie poniesione podatki (nie można odliczyć kosztów, które zostały dofinansowane przez NFOŚiGW np. w ramach programu “Mój Prąd”),
 6. dokonywać zakupów wyłącznie u podatników zarejestrowanych jako VAT i w rozliczeniu przedstawiać faktury opłacone osobiście.

Aby wykonać obliczenia, trzeba posiadać wszystkie faktury za poniesione wydatki na termomodernizację. Kwoty z faktur należy zsumować, a następnie odjąć je od przychodu w przypadku ryczałtu lub dochodu, jeśli rozliczamy się na zasadach skali podatkowej i podatku liniowego. Podatnicy VAT powinni pamiętać, że biorą pod uwagę kwoty netto, a pozostali kwoty brutto.

W przypadku niewykorzystanej ulgi termomodernizacyjnej, z uwagi na wyższa kwotę niż dochód podatnika, możliwe jest jej odliczenie od dochodów w kolejnych latach, przy czym okres ten może wynosić maksymalnie 6 lat.