Nowy podatek od korzystania z ogrzewania gazem lub węglem został oficjalnie potwierdzony! Kolejne podwyżki gazu i węgla.

Nowy podatek od korzystania z ogrzewania gazem lub węglem został oficjalnie potwierdzony! Kolejne podwyżki gazu i węgla.

Duże podwyżki rachunków w domach ogrzewanych gazem.

W Unii planowane jest wprowadzenie nowego podatku od korzystania z ogrzewania gazem lub węglem. Opłatę będą zobowiązane uiszczać gospodarstwa domowe, które stosują paliwa kopalne do celów grzewczych. Inicjatywa ta wynika z zastosowania systemu ETS 2 oraz opłat za emisję dwutlenku węgla, zatwierdzonych przez Unię Europejską. Pytania pozostają: od kiedy nowy podatek będzie obowiązywać i jakie będą jego konkretne stawki?

Co to jest ETS?

W 2005 roku Unia Europejska uruchomiła System Handlu Emisjami (ETS) w celu wspierania działań zmniejszających emisje CO2, promując efektywność energetyczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Ten system, kluczowy dla polityki klimatycznej UE, umożliwia handel uprawnieniami do emisji CO2, integrując koszty emisji w produkcji energii i wyrobów przemysłowych. W chwili obecnej wartość uprawnień do emisji CO2 na tym rynku wynosi 100 euro za tonę, co świadczy o znaczeniu tego systemu oraz jego wpływie na strategie ekologiczne.

Czym będzte ETS 2?

Od 1 stycznia 2027 roku wejdzie w życie podatek ETS 2, który będzie dotyczył budynków mieszkalnych, które do ogrzewania wykorzystują węgiel lub gaz ziemny. Wprowadzenie ETS 2 będzie wpływało na cenę paliw kopalnych najczęściej stosowanych w celach grzewczych.
Dla posiadaczy kotłów na węgiel czy też gazowych oznacza to podwyżki surowców od 2027 roku około 20%, a od 2030 roku, gdy cena ETS 2 zostanie uwolniona nawet 40%. Eksperci podają konkretne kwoty. Właściciele przeciętnej wielkości średnio ocieplonego domu opalanego węglem mogą spodziewać się nawet ok. 1200 zł rocznej opłaty (kwota doliczona do ceny surowca), w przypadku gazu nieco mniej. 

Według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to nawet ponad 3,2 mln gospodarstw domowych ogrzewa dom gazem, a węglem 4,6 mln gospodarstw domowych.

Jaka jest alternatywa?

Cała Unia Europejska przestawia się na źródła odnawialne i zachęca ogromnym wsparciem finansowym, korzystniejszymi taryfami energii i dokręca śrubę posiadaczom systemów grzewczych opartych na spalaniu nośników energii.

Podatek ETS 2 nie będzie obejmował osób wykorzystujących do ogrzewania pomp ciepła oraz tych, które podjęły decyzję o montażu instalacji fotowoltaicznych, które niewątpliwie stanowią sposób na zmiejszenie rachunków za energię elektryczną.

Mimo, że dziś kocioł gazowy może wydawać się tańszą inwestycją, to na przestrzeni lat będzie generował bardzo duże obciążenie dla domowego budżetu, w przeciwieństwie do pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej.

Wsparcie na wymianę nieefektywnych źródeł.

Unia Europejska nie tylko wprowadza opodatkowanie emisji CO2 poprzez system ETS 2, ale jednocześnie udziela istotnego wsparcia finansowego dla procesu transformacji energetycznej. Celem tego wsparcia jest umożliwienie gospodarstwom domowym i firmom dostosowania się do nowych regulacji oraz ograniczenie wpływu na środowisko poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano około 3,5 miliona euro na termomodernizację, co stanowi znaczne środki mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Dodatkowo, dostępne są środki krajowe, w tym znaczące kwoty z programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”, wspierające realizację celów związanych z ograniczeniem emisji i poprawą jakości powietrza.

Dzięki tym funduszom, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na wymianę przestarzałych, nieefektywnych systemów ogrzewania na nowoczesne, bardziej ekologiczne rozwiązania. W rezultacie mogą uniknąć lub znacznie zmniejszyć koszty związane z nowym opodatkowaniem emisji CO2, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej.

W SOMERO doradzamy jakie wybrać rozwiązania, które w dłuższej perspektywie zapewnią bezpieczeństwo energetyczne i finansowe.